Caching på Namdalseidet

På Namdalseid har du muligheten til å finne cacher med alle bokstavene i alfabetet, Det er jo en attraktiv challenge for mange.
Serien ligger langs sideveier og kan også brukes til sykkelcaching.

Er man først i området har man flere utfordringer av forskjellig art, fra korte, enkle gårturer – til litt mer krevende toppturer med flott utsikt. Lengre nord finnes også to billøyper som fører deg ut til kysten ved henholdsvis Osen og Flatanger/Statland.

https://www.geocaching.com/geocache/GC5F43G_alfa-fonetisk-bokstav-internasjonal

Spillumsfjellet

En liten men tøff rute opp til Namsos beste utkikksplass. Spillumsfjellet (egentlig Dugurdsmålsfjellet, 440 moh)
Parkering ved bommen. 10 kr i parkeringsavgift da det er privat vei/vedlikehold av vei fram til bom. Det er grusvei fra bommen og helt til toppen.

På toppen kan du se store deler av Namsos og Namdalen. På klare dager ser du også Heilhornet

Det er ellers mange andre cacheløyper med varierende vanskelighetsgrad i samme område.

https://www.geocaching.com/geocache/GC5E3V8_spillumsfjellet-1

 

Fiskeveien

Fiskeveien strekker seg fra Krokom i Sverige og vestover helt fram til Namsos i Norge, og byr på uendelige naturopplevelser; jakt og fiskemuligheter.
Langs fiskeveien kan du prøve det meste; rolig elvefiske, fiske i stille vatn, eller strie elver, samt havfiske. Eller rett og slett nyte den fredelige stillheten som naturen byr.

Alle cachene i serien Fiskeveien ligger i tilknyttning til vatn. og det er parkeringsmuligheter ved cachene.

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC5R9ZR_fiskeveien-trangen

 

Sykkelstien bom til bom og La oss dra til seters

Fra veien til Hatlingsetra og over mot Brandheia i Ogndal går det flott fjellvei i nydelig landskap. Her er det laget en sykkeltrail som går etter grusvei. Løypa kan også kjøres med bil, men det er et stykke midt på hvor man ikke får kjøre, slik at man må kjøre inn fra begge sider og ta det midterste partiet til fots. Det beste er selvfølgelig å bruke sykkel. Det kan være litt tungt i starten uansett side man velger, men først oppe er det en flott og lett løype.

Og når man er i gang kan man jo ta barnetrailen innover til Hatlingsetra på samme tur. En morsom løype for de minste. Også her kan man bruke både sykkel og bil.
Til sammen er det 28 cacher

https://www.geocaching.com/geocache/GC55FYK_sykkeltrailen-bom-t-bom-1giret

https://www.geocaching.com/geocache/GC6MHEZ_la-oss-dra-til-seter

Bølareinens rike

Bølarein

Ved Bølareinen i Stod, en av norges mest kjente helleristninger, finnes det en rekke cacher. Både enkeltcacher og trailer. Til sammen er det over 40 cacher i området
Etter endt caching kan man besøke Bølabua for kaffe og vaffel.

  • Fra Bølabua går det en rundløype som heter Bøla-/Sæterstien. Dette kan være et veldig vått terreng, så gode sko/støvler er å anbefale.
  • Litt lengre nord går det en løype som heter: På vei til Øyingen. Denne følger en bomvei opp til parkeringen ved Øyingen. De fleste cachene ligger like ved veien.
  • Fra Øyingen går det også en trail innover til Lillesund ved Øyingen. Dette er en lett, men myrete vandring.

https://www.geocaching.com/geocache/GC5RMVP_bola-sterstien-2-myra

Overnatting

https://steinkjerbyno.wordpress.com/overnatting-vikingevent-2017/

norsk flagg_rundt
logo_nb-NO
Visit Innherred AS har fungert som turistkontor for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer, Inderøy og Snåsa siden 2007. Snåsa siden januar 2014.
I tillegg jobber vi til en hver tid aktivt med en rekke prosjekter for å utvikle reiselivet i regionen.
Vi holder til på turistkontoret i Steinkjer, rett ved kjøpesenteret Amfi. Her er vi samlokalisert med Kystriksveien reiseliv.
Vi er totalt 6 ansatte pluss sommervikarer.
http://visitinnherred.com/

Engelsk flagg_rundt
Visit Innherred AS has acted as tourist office for themunicipalities of Verdal, Levanger, Steinkjer, Inderøy and Snåsa Snåsa since 2007. Snåsa since January 2014.
In addition, we are working at any given time actively pursuing a number of projects to develop tourism in the region.
We are located at the tourist office in Steinkjer, right next to the mall Amfi. Here we are co-located with Kystriksveien tourism.

http://en.visitinnherred.com/

Geocahers all united

Copyright: HYPERGJENGEN,
Ide. McStoon. Tekst: Steinar Olafsen. Melodi: Skrythals Recording

Travel the big cities
Searching every street
To find the little treasures
Right below our feet
You can take your partner
Take the children too
Even your mom and dad
Join this searching crew
REF:
Geocachers all unite
With GPS and satellite
Eyes open and aware
With PC and a searching mind
We travel and we search and find
Plastic treasures everywhere
Plastic treasures everywhere

Climbing the high mountains
Deep in snow and ice
There was the small container
Right before our eyes
We’re searching high and low
We’re searching here and there
Using milliondollar satellites
To find tupperware
REF:
REF:
Bonus, Boot Camp
Running fast for First to Find
For the glory and the fame
If you’re the first you burst with pride
And you’ll love this caching game
REF:
We travel all around to find
What we are lookin for
We’re now two millions cachers
And we’ll soon be many more
REF:

Hovedevent


Tid: 10:00 – 20:00

Sted: Egge Gård

Arr.: Vikingeventet2017

Program
10.00 Offisiell opening
10.00 – 20.00 Event area is open
10.00 The market is open
10.00 Kiosk is open
10.00 Cache bingo starts
10.00 – 18.00 Kjlov’s unique lottery on a unique event coin (one of a kind)
11.00 Viking championship in geocaching for kids
11.00 – 12.15 Lecture about Cachetur.no (Only in Norwegian)
12.30 – 13.30 Lecture about GSAK (Only in Norwegian) ved Hans Christian Enderud
12.00 LAB-caches are activated
13.00 ”The stubborn closet” opens (Prize is a GPS)
15.30 Guided tour around Egge
16.00 – 17.00 Exchange of coins and Trackables
18.00 Cache bingo og VC i geocaching closes
18.00 LAB-caches closes
18.15 Distribution of prizes to the winners of the competitions
18.45 Transfer of the relay pin to the next Year event
19.00 Årsmøte i GiNo/Annual meeting in Gino

20.00 The event closes and we meet at Boot camp in ”Ökoskogen”.

Namsos Rail Road Trail

Dresin trail

 

 

 

 

Namsos Rail Road Trail

norsk flagg_rundt Dresin Caching – en annerledes Cachetur
Skandinavias lengste Dresin-trail av sitt slag!

Sannsynligheten er stor for at du ikke har opplevd naturen på denne måten før.
Kombiner vakker natur, trim på sykkel og fredelige omgivelser.
Har du lyst til å oppleve deler av Norge på en helt spesiell måte og som vekker nysgjerrighet når du forteller hva du gjorde i ferien, er dresin-Caching absolutt å anbefale.
Caching er en flott aktivitet for folk i alle aldre.
Ta gjerne med niste og gjør en rast langs Namsens bredder. Det finnes flere rasteplasser, gapahuker og selvbetjent is salg langs linjen. Man kan bade flere plasser langs Namsens bredder.

Engelsk flagg_rundt Caching with rail tricycle- a different Cache hike
Scandinavia’s longest rail tricycle trail!

Chances are that you have not experienced nature this way before .
Combine beautiful scenery and exercise on bike in peaceful surroundings.
Would you like to experience parts of Norway in a very special way? Arouses curiosity when you tell what you did during your holiday, Then we recommended this trip.
Caching is a great activity for people of all ages .
Bring your picnic and have a break along the widths of Namsen. There are several picnic areas, shelters and self-service ice sales along the line. You can also take a swim several places along the river.

https://www.geocaching.com/geocache/GC6K0P5_namsos-rail-road-trail-1-start